Kwaliteitsbeleid

Let’s Connect Coaching is gecertificeerd en/ of geaccrediteerd bij:

  • Dreamchild post HBO
  • EIK post HBO
  • Beroepsvereniging NVLF ( Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie)
  • Kwaliteitsregister Paramedici: Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. BIG/KP nummer: 19905616391
  • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)