Enneagram

Enneagram als persoonlijkheidsmodel

Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. De modellen geven de motivatie aan van waaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Volgens het Enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet beter dan het andere type. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn.

Inzicht in het Enneagram kan mensen helpen zichzelf en anderen te begrijpen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om naar persoonlijke groei te zoeken.

Het Enneagram leert ons dat er 9 verschillende manieren zijn waarop we ons voor de buitenwereld kunnen beschermen. Vaak is zo’n bescherming al van jongs af aan aanwezig en hebben we het zo goed ontwikkeld dat het een onderdeel van ons karakter geworden is. Echter, de bescherming vormt een aanpassing op ons natuurlijke zelf waardoor we steeds via dezelfde vastgeroeste patronen en gewoonten de wereld benaderen. Hierdoor zijn we incongruent naar onszelf en gaan we weg bij ons essentie type. Door weer terug te gaan naar ons essentie type kunnen problemen worden opgelost.

Enneagram als proces model

Het procesmodel laat zien hoe je oplossingsgericht kunt werken aan de hand van het Enneagram. Het model benadert een proces als een geheel dat uit negen stappen bestaat die alle van essentieel belang zijn en allemaal doorlopen dienen te worden. De wijze waarop de negen stappen doorlopen worden bepaalt hoe het proces er concreet uitziet en wat de uitkomst van het proces zal zijn.

Doordat het procesmodel gebaseerd is op het natuurlijke, organische verloop van processen is het voor elk proces te gebruiken. Het kan worden toegepast op communicatieprocessen, arbeidsprocessen, bedrijfsmatige processen, politieke processen, beleidsprocessen, persoonlijke processen en gezondheidsproblemen . Je kunt het in vrijwel elke situatie gebruiken om te ontdekken waar je precies staat in het proces en wat de volgende stap is die genomen moet worden om uiteindelijk je doel te kunnen bereiken. Als je rekening houdt met het natuurlijke, organische verloop van processen heb je de sleutels in handen om van elk proces een efficiënt en succesvol proces te maken.

Het procesmodel is een zeer doelmatig model dat veel inzicht geeft in de processen waarin jij je bevindt én in de processen die zich om je heen afspelen en op jou van invloed zijn.

Wij combineren met de EIK methode (Enneagram Intergratie Kunde) het proces model met het persoonlijkheidsmodel, zodat je een helder beeld krijgt waar je in het proces staat en of je dominante Enneagramtype ook jouw essentietype is. Het kan zijn dat je in jouw leven veranderd bent van Enneagramtype door iets wat jij hebt meegemaakt. Die verandering komt voort uit een verdedigingsmechanisme. Dit leidt tot ander gedrag. Oplossingen aandragen kan alleen vanuit jouw essentie type, vanuit diegene die je echt bent.

Wil je graag weten welk type je bent volgens het Enneagram?

Vraag dan de Enneagram scan aan. De scan duurt 1,5 uur. Binnen 1,5 uur weet jij welk Enneatype jij bent, welk gedrag daar uit voortkomt en welke kwaliteiten daarbij horen.

Waarom een scan?
Inzicht geeft ruimte voor verandering.

Het Enneagram richt zich op jouw mogelijkheden. Op deze manier kan jij het beste uit jezelf halen.

Mensen die weten welk Enneatype zij zijn en die inzicht hebben verkregen in hun Enneatype ervaren minder stress, zijn meer in balans en ervaren rust.

Tarief Enneagram scan: €95,-