Systemisch coachen

Systemisch coachen

Systemisch coachen richt zich op de omgeving en de (familiaire) achtergrond. Je wordt niet alleen als individu gezien, maar als iemand die onderdeel uitmaakt van verschillende systemen. De aandacht is erop gericht naar problemen te kijken in relatie tot de systemen waar jij deel van uitmaakt.
Je gaat samen op onderzoek uit om verborgen patronen en dynamieken uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching. Het effect is vergelijkbaar met dat van een opstelling.
Het doel van systemisch coachen is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar systemen en de samenhang met de coachvraag. Er wordt gekeken welke positie jij hebt ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe jij weer meer in de eigen kracht kan komen. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding openen zich nieuwe wegen voor veranderingen.