Methodiek Triple P niveau 2

Triple P

Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. De kracht van Triple P is dat alle interventies op eenzelfde pedagogische visie en theoretische basis zijn gebaseerd. Triple P bestaat uit vijf niveaus die goed op elkaar aansluiten. In Nederland is op dit moment het kernprogramma met niveau 1 tot en met 5 voor ouders met kinderen van 0 – 12 jaar beschikbaar.

Let’s Connect Coaching biedt niveau 1 en 2 aan en richt zich op het informeren, adviseren over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ouders kunnen voor specifieke vragen over het gedrag en ontwikkeling van hun kinderen bij ons terecht.